Контакти

Екип

инж. Румен Димитров Върбанов - [email protected]
д-р инж. Велислав Руменов Върбанов - [email protected]
инж. Елица Руменова Върбанова - [email protected]Контактна информация

гр. Русе, ул. Дойран №15, вх. Б, офис 6,
България

[email protected]

Къде да ни намерите